Unikajmy marnowania żywności!

Główna

>

Unikajmy marnowania żywności!

W naszym kraju co roku marnuje się około 5 milionów ton żywności, a głównymi sprawcami są gospodarstwa domowe. Jak można poprawić tę sytuację i zmniejszyć ilość traconych produktów spożywczych?

Najwyższa Izba Kontroli podaje, że aż 60% marnowanej żywności (czyli 3 miliony ton) pochodzi z rodzin. Przemysł przetwórczy zajmuje drugie miejsce (15,6%), a sektor rolniczy jest tuż za nim (15,5%). Handel odpowiada za 7%, gastronomia nieco ponad 1%, a transport za 0,85%. W przypadku przemysłu przetwórczego i rolnictwa marnotrawstwo często wynika z procesów technologicznych. Natomiast gospodarstwa domowe powinny dążyć do osiągnięcia wskaźników podobnych do tych, które utrzymuje gastronomia.
Polacy często nie posiadają umiejętności planowania zakupów żywności oraz brakuje im wiedzy na temat jej przechowywania i przetwarzania, co uniemożliwia zachowanie jej świeżości. Niewiele osób czyta etykiety na opakowaniach, przez co nie zauważają dat ważności. Terminy takie jak "najlepiej spożyć przed" lub "należy spożyć do" często nie są zrozumiałe. Oznaczenie "najlepiej spożyć przed" oznacza, że żywność można spożyć po upływie daty bez negatywnych skutków zdrowotnych, natomiast "należy spożyć do" wskazuje termin, w którym żywność powinna być zjedzona.
Aby skutecznie zmniejszyć marnotrawstwo żywności, kluczowe jest posiadanie umiejętności planowania zakupów oraz poszerzanie wiedzy na temat przechowywania i przetwarzania żywności. Edukacja w tym zakresie jest kluczowa zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Dzięki prostym krokom, takim jak planowanie zakupów i świadome korzystanie z produktów spożywczych, możemy zmniejszyć skalę marnotrawstwa żywności i bardziej odpowiedzialnie zarządzać zasobami.