Zaczyna się od motywacji

Główna

>

Zaczyna się od motywacji

Działania na rzecz ochrony środowiska podejmowane są nie tylko w domach, ale i w przedsiębiorstwach. Wiele z nich ma na celu zmotywowanie pracowników do zachowań proekologicznych.

Wiele przedsiębiorstw, nie tylko tych największych czy notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, realizuje u siebie ideę odpowiedzialnego biznesu. Ma ona wiele aspektów, przejawów, a jednym z bardziej istotnych okazuje się środowisko. Z jednej strony przedsiębiorcy starają się ograniczać szkodliwe dla środowiska efekty swojej działalności, np. przez wdrażanie technologii powodujących zmniejszenie zużycia surowców i energii, a z drugiej promują wśród pracowników zachowania prośrodowiskowe, a nawet zachęcają ludzi do takich działań.
Tak więc istotna jest edukacja pracowników, co zapewnić mogą choćby szkolenia czy kursy, przy czym nie mogą to być działania jednorazowe, ale programy wieloletnie. Po to, żeby umacniać wśród pracowników dobre nawyki. Dobrymi rozwiązaniami, które stosuje w Polsce już sporo przedsiębiorstw, są konkursy dla pracowników o szeroko pojętej tematyce ekologicznej, które pogłębiają ich wiedzę w tej materii.
A jednocześnie należy ludzi motywować do odpowiednich zachowań. Do takich jak choćby rezygnacja z dojeżdżania samochodem do pracy na rzecz komunikacji miejskiej lub roweru, hulajnogi – jeśli tylko taka zmiana ma sens ze względu na czas dojazdu do pracy lub nie dezorganizuje życia rodzinnego (dowóz dzieci do przedszkola lub szkoły).
Przynajmniej część pracowników może się na takie kroki zdecydować, jeśli dodatkowo pracodawca zadba nie tylko o montaż stojaków na rowery obok firmy, ale również dofinansuje pracownikom bilety komunikacji miejskiej lub zaproponuje elastyczny czas pracy dla osób rezygnujących z samochodu. Są też i takie przedsiębiorstwa, które wypłacają pracownikom premie motywujące ich do proekologicznych zachowań.