Dlaczego Polska jest wyjątkowym krajem pod kątem ekomobilości?

Główna

>

Dlaczego Polska jest wyjątkowym krajem pod kątem ekomobilości?

Zauważono, iż maksymalizacja zysków w XXI wieku znacząco przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego, kryzysu społecznego oraz gospodarczego.

Polska dąży do równowagi, np. przez uniezależnienie od paliw płynnych i zastąpienie ich energią elektryczną.

Powstały w związku z tym różnorodne dokumenty i akty prawne odnoszące się do zrównoważonego transportu i elektromobilności (np. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych) obejmujące UE, nakładając ona na państwa członkowskie trzy obowiązki:

1. Rozwój infrastruktury przedmiotowych paliw,
2. Zmniejszenie oddziaływania transportu na środowisko naturalne,
3. Zminimalizowanie zależności od ropy naftowej.

Ministerstwo Energii (ME) opracowało Program Rozwoju Elektromobilności w Polsce (PRE). Projekt na lata 2016-2025 ma na celu stworzenia w Polsce ekosystemu rozwijającego elektromobilność administracji centralnej, samorządowej, organizacji pozarządowych, ale także przemysłu, przedsiębiorstw, instytucji finansowych i świata nauki.

Bardzo ważna jest też tzw. „biała księga”- dokument zakładający, że do 2030 roku zmniejszy się o połowę liczba pojazdów z konwencjonalnym napędem w transporcie miejskim, a nawet ich zupełną eliminację do 2050 roku. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej wzrasta ilość elektrobusów w Polsce, a ich produkcja rozwija się w szybkim tempie.

W styczniu 2020 roku wprowadzono dopłaty dla osób fizycznych za zakup samochodu elektrycznego - miało to na calu zachęcić do kupna auta napędzanego energią elektryczną, co przyczynia się do rozwoju elektromobilności w naszym kraju.

Tworzone są również dobre praktyki w zakresie elektromobilności, np. poprzez edukację w szkołach na temat zrównoważonego transportu, rozwija się infrastruktura ładowania, obniżają się koszty przejazdu pojazdem elektrycznym, a także istnieje możliwość bezpłatnego parkowania w centrum wybranych miast.

Sama produkcja pojazdów też ma obniżone koszty - elektrobusy Solaris i elektryczne autobusy Volvo. W 2018 zostało wyprodukowanych 177 autobusów z napędem elektrycznym. Rozwija się również system car-sharingu (w 2019 odnotowano 12 firm oferujących tę usługę).

ME szacuje wpływ wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących elektromobilności na produkcję pojazdów elektrycznych i przewiduje ok. milion sztuk w roku 2025. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych szacuje całkowity obecność w parku pojazdów napędzanych elektrycznie prawie 300 tys. Sztuk w 2025 roku, w roku 2030- 700 tys., a w roku 2040 − 2,3 mln sztuk.

Dodatkowa zachęta i udogodnienia oferowane przez ME- zwolnienie z akcyzy, wyższy limit amortyzacji, korzystanie z buspasów i możliwość wjazdu do stref czystego transportu.